Tsantilis Gallery

 

Tsantilis Gallery

 


Antika restorasyon ve korumasi


 Konservasyonun modern teorideki öncüsü olan Cesare Brandi sanat eserlerinin korunmasını 

“Konservasyon, sanat eserinin doğal yapısını, çift polarlığını, estetik ve tarihsel çift geleceğe aktarılmasının metodolojik anıdır”

diyerek tanımlamıştır.(1977)

 

Modern teori ve uygulamada; konservasyon iki farklı açıdan değerlendirilmektedir: restorasyon ve önleyici konservasyon.

 

Önleyici konservasyon; eserlerin yıllanması , çevresel koşullar yoluyla  oluşabilecek zararlardan kaçınma ve koleksiyonların sağlamlaştırılması amacı ile tarihsel ve sanatsal değerini bozulmadan alınan önlemler ve eylemler olarak tanımlanır.

 

Restorasyon ise uygun yöntem ve malzemeler ile eserlerin iyileştirilmesi ve stabilize edilmesi için yapılan eylemler ve uygulamalardır. Aynı zamanda bu işlem yapılırken  sanat eserinin değerini her açıdan öne çıkarma amaçlanmaktadır. Her eylem, malzemenin ve yöntemlerin reversibilite  edilmesi  ilkesine dayanır, böylece sanat eserinin durumunu iyileştirmek ve tarihsel ve sanatsal bütünlüğünü korunmuş olur.

 

Bilimsel takımımız tecrübeli ve kalifiyeli konservatörlerden oluşmaktadır.

 

Biz konservasyonu çok çeşitli açılardan sağlamaktayız bunlar;

 

- sanat eserleri ve koleksiyonlar için durum raporlaması

-sanat ve koleksiyonların eserleri için önleyici koruma (depolama / sergi alanları,iklim kutusu tasarımı, emniyetli taşıma ve asma)

-sanat ve koleksiyonların restorasyonu (hasarın dengelenmesi ve fiziksel durumunun korunması, yüzey temizliği, vernik çıkarma, astarlama, rötuşlama, çerçeve restorasyonu)

-alınan her bir eylemin dokümantasyonu

 

 

 

Bizimle iletişime geçin

Bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyin